เพลงประจำมหาวิทยาลัย


เพลงดั้งเดิม ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

เขตรั้วสีบลู
พริ้วศรีตรัง
ยังไม่ลืมศรีตรัง
สงขลานครินทร์
แดนสรวง
ร่มศรีตรัง
ถิ่นศรีตรัง
ทะเลสีบลู
ลาร่มศรีตรัง
รำวงน้องก็อีกราย

เพลงเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ขับร้องโดยสมิหลาคอรัส

เขตรั้วสีบลู
พริ้วศรีตรัง
ยังไม่ลืมศรีตรัง
สงขลานครินทร์
แดนสรวง
ร่มศรีตรัง