ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. กระชับความสัมพันธ์ Universitas Airlangga ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ WUACD ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี เดินทางเยือน Universitas Airlangga เมืองซูราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 68 ปี ของ Universitas Airlangga และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ World University Association for Community Development (WUACD) Summit 2022 ครั้งที่ 4 
พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 68 ปีของ Universitas Airlangga จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้แทนมหาวิทยาลัยจากกว่า 13 ประเทศร่วมแสดงความยินดี     สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ World University Association for Community Development (WUACD) Summit 2022 จัดขึ้นเพื่อยกระดับสุขภาพสิ่งแวดล้อมโลกสร้างความยืดหยุ่นของชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้จากนักวิชาการ ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถให้กับประชากร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่     การประชุม WUACD ครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินการในช่วงปี 2022 ที่ผ่านมาโดยผู้ประสานงานและมหาวิทยาลัยสมาชิกของโครงการ พร้อมทั้งร่วมกันหารือแผนการดำเนินโครงการในปี 2023 มีมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของโครงการ และได้จัดให้มีพิธีลงนามเป็นสมาชิกโครงการ WUACD ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของโครงการและความเข้มแข็งมากขึ้น ปัจจุบัน โครงการ WUACD มีสมาชิกเข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ประเทศ