ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2022 มุ่งพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
    อีกหนึ่งความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลก QS Quacquarelli Symonds กับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ QS Higher Ed Summit APAC 2022 ภายใต้หัวข้อ “The Next Big Thing: Addressing new opportunities and existing challenges in APAC higher ed” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565 ณ InterContinental Jakarta Pondak Indah กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และถ่ายทอดสดผ่าน Virtual Platform โดยมี Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลัก     พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ QS Higher Ed Summit APAC 2022 มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin Vice President of The Republic of Indonesia กล่าวเปิดงาน Prof. Ari Kuncoro Rector at Universitas Indonesia กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพหลัก และ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วม และได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมในพิธีเปิดงาน โดยมี รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐกพิเศษ หัวข้อ “Future Challenges and New Opportunities in Thai Higher Education” ซึ่งการบรรยายดังกล่าวเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมงาน และส่งผลให้ทิศทางการศึกษาในไทยกลายเป็นจุดสนใจของผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม    การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ QS Higher Ed Summit APAC 2022 ยังคงมุ่งเน้นทิศทางในอนาคตของการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งมุ่งค้นหาความท้าทายใหม่ ในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับว่าเป็น Global Education Community Platform ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย CEO และนักวิชาการระดับแนวหน้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วทุกมุมโลก ได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน     และอีกหนึ่งความก้าวหน้าของความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการศึกษาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผศ. ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้นำในอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “Officials Panel: Intraregional Collaboration and Influence” โดยมีการพูดคุยหัวข้อดังกล่าวในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565     นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมพูดคุยเพื่อแสดงแนวคิด รวมถึงจัดบูธนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยจากทั่วทุกมุมโลก