ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รพ.สนาม ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. จัดทำระบบความดันลบ ฆ่าเชื้อในอากาศ บำบัดน้ำเสีย พร้อม wifi และสิ่งอำนวยความสะดวก
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต ที่หาดใหญ่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และปัตตานี โดยที่วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ใช้พื้นที่บริเวณ PSU Sports Complex เป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 150 เตียง ส่วนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีจำนวน 80-100 เตียง    สำหรับโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ 200 เตียง และสามารถรองรับได้อีก 500 เตียง รวมเป็น 700 เตียง กรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้ หากมีการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงๆ ละ 8 ชั่วโมง เน้นคุณภาพความปลอดภัย และเป็นส่วนหนี่งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์      นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปรับศูนย์อาหารของศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม มีห้องอาบน้ำอยู่ด้านหลัง ระบบอากาศจะฆ่าเชื้อด้วยพลาสมา อากาศที่ออกจากที่นี่จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับชุมชน เชื้อโรคไม่แพร่กระจายออกไป จะทำให้ห้องมีความดันลบคล้ายโรงพยาบาล น้ำเสียจะได้รับการบำบัด ก่อนปล่อยออกไป ระบบโรงพยาบาลสนาม จะให้ความมั่นใจในความปลอดภัยและ ให้ความสะดวกสบาย สิ่งที่คนไข้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามฯ ต้องเตรียม คือ เสื้อผ้า สำหรับ 14 วัน และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ สำหรับอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบ wifi ปลั๊กไฟ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้
    และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ดูแล พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม และพอใจในการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม และขอบคุณความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยโควิด  ได้มีการระดมสรรพกำลัง คัดกรอง เฝ้าระวัง และติดตาม โดยโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นศูนย์ ทำหน้าที่กระจายและส่งผู้ป่วย มีการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุข รูปแบบโรงพยาบาลสนาม จะรับคนไข้ที่มีอาการไม่หนัก ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเชื่อมโยงส่งต่อเข้าไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ทันที    และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีการซ้อมบุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายในการเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ เพื่อให้การทำงานราบรื่น โดยจัดให้มีระบบวงจรปิด  ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ เพื่อเอ็กซเรย์ปอดคนไข้ ตั้งแต่เข้ามาทำการรักษา และระหว่างการรักษา ติดตั้งเครื่องเสียง เพื่อสื่อสารกับผู้ป่วย ตั้งแต่การลงทะเบียน วัดความดันโลหิต เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา และบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ / ส่วนงานต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือ