ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เริ่มใช้งานระบบอีเมลใหม่ 14 พ.ย. นี้ พร้อมจัดอบรมการใช้งาน สำหรับอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต 11 พ.ย. 65
    ด้วยระบบอีเมลที่ใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รูปแบบการใช้งาน และด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนทำให้ระบบอีเมลที่ใช้งานในปัจจุบันมีข้อจำกัดการใช้งาน

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ในฐานะส่วนงานกลางที่ดูแลบริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องยกระดับความปลอดภัยของบริการดังกล่าว ขึ้นสู่ระบบ Cloud Service อย่างเร่งด่วน จาก PSU Webmail (https://webmail.psu.ac.th) ที่ลงท้ายด้วย @psu.ac.th ไปยังระบบใหม่บนลิงก์ https://email.psu.ac.th โดยเข้าระบบด้วยบัญชี PSU Passport ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หลังจากวันดังกล่าวอีเมลใหม่ที่เข้ามาจะเข้าสู่ระบบ Microsoft 365 outlook ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าถึงอีเมลเก่าบนระบบเดิมได้

    เพื่อเป็นการแนะนำการใช้งานระบบอีเมลใหม่ สำหรับอาจารย์และบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จึงได้จัดอบรม ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
โดยเปิดอบรม จำนวน 3 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ดังนี้ 
• รอบ 1 เวลา 10.00-11.00 น. 
• รอบ 2 เวลา 13.30-14.30 น. 
• รอบ 3 เวลา 15.30-16.30 น.

เข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code หรือลิงก์ Register in advance for this webinar: https://kyl.psu.th/XE3RJq_bP 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกรียงไกร หนูทองคำ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-2082 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2082) อีเมล grianggrai.n@psu.ac.th หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sysadmin.psu.ac.th/microsoft-365/