ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จัดประชุมงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศระดับนานาชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) โดย School of Computing จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Second International Research Workshop in Computer Science and Information Systems) ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา    กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน และ Associate Professor Dr. Stephane Bressan, Track leader for Maritime Information Technologies of Centre for Maritime Studies (CMS) จาก National University of Singapore กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คน ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยจากทั่วประเทศ     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล 20 ท่าน จากสถานบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Musashino University จากประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และเรื่องทุนการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้นของโลก รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิจัย และวิชาการ กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย