ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 2 ของประเทศ อันดับ 98 ของโลก ด้านการจ้างงานและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDGs8)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับ จาก THE Impact Rankings 2021 อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ และอันดับที่ 98 ของโลก จาก 685 สถาบัน ตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ด้านการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคนและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน (SDGs 8) Decent work and economic growth ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

    ติดตามรายละเอียดได้ที่
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/decent-work-and-economic-growth#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined