ข่าวชาวสงขลานครินทร์

QS จัดอันดับ ม.สงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว
    ผลการประเมินมหาวิทยาลัยโดย QS Stars Ratings ประจำปี 2020 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว โดยด้านการเรียนการสอน (Teaching) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 5 ดาว    โดยที่ QS Stars Ratings ประเมินมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและคณาจารย์