ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ งาน TechnoMart 2022
รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ "ผลงาน KIKOWA เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง" จากการประกาศผลรางวัล RSP Innovation Awards 2022 ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2565: TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยเข้ารับรางวัล จาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าพารากอน กรุงเทพมหานคร "ผลงาน KIKOWA เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง" ของ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับภาคใต้ จากการประกวดกิจกรรม STSP Innovation Award 2022 ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ได้แสดงศักยภาพผลงานที่โดดเด่นทั้งในประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เข้าร่วมประกวด RSP Innovation Awards 2022 ซึ่งเป็นการประกวดในระดับประเทศที่รวบรวมผู้ชนะเลิศการประกวดจากแต่ละอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้พัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และปลอดภัย อาศัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสของไทยสำเร็จ ภายใต้แนวคิด “เพราะน้ำยาฆ่าเชื้อไม่ได้มีแค่แอลกอฮอล์” จนได้เทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสสายพันธุ์ไทย ชื่อ “KIKOWA” ที่สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีความโดดเด่น คือ มีความสดใหม่ ผลิตได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า อีกทั้งสามารถฆ่าเชื้อราในห้อง และฆ่าไรบนผิวหนังได้ดีเยี่ยม อ่อนโยนไม่ระคายเคืองกับผิวหนังเป็นเพื่อนต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิงหนัง และเซลล์เยื่อบุช่องปาก ราคาถูก ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อราในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยสูง  โดยอาศัยน้ำและเกลือผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะโดย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ได้รับมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA และนำไปใช้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาเขตปัตตานี, วิทยาเขตตรัง, วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต และเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ได้มีการพัฒนาผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ และการต่อยอดในอนาคตจะผลิตเครื่องสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านปศุสัตว์ ทางด้านทันตกรรม และทางด้านการแพทย์ อีกด้วย