ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอให้ชุมชน มั่นใจ มาตรฐาน โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
    วันที่ 21 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบเครื่องนอนและสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ย้ำให้ชุมชนเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย

    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบอุปกรณ์เครื่องนอน และสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม ร่วมรับมอบสิ่งของสนับสนุน เพื่อเตรียมโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาและพักฟื้น โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมมอบหมอน ปลอกหมอน ผ้าห่มผ้าปูที่นอน จำนวน 200 ชุด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบโทรศัพท์พร้อมซิม 30 ชุด สำหรับผู้ปฎิบัติงาน    นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับ รพ.สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. เป็น รพ.สนามแห่งใหม่อีกแห่งที่จังหวัดสงขลา สำรองไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขยายจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยช่วงแรก เปิดใช้พื้นที่บริเวณศูนย์อาหาร รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ก็จะใช้พื้นที่ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งจุได้ 140 เตียง และได้เตรียมพื้นที่ห้องคอนเวนชั่นไว้ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มได้อีก 300 เตียง ภาพรวม โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนาชาติฯ รองรับผู้ป่วยได้ 500 เตียง    ด้านบุคลากร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมบุคลากรไว้ดูแลอย่างเต็มที่ ขอให้ชุมชนโดยรอบมั่นใจว่าเรามีระบบการจัดการอย่างมีมาตรฐาน ดูแลระบบการไหลเวียนอากาศ และระบบการจัดการของน้ำเสียที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาล จะไม่มีผลกระทบกับชุมชนรอบข้าง โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ พร้อมเปิดรับผู้ป่วยชุดแรก ในวันที่ 22 เมษายน 2564 หากส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ
ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสงขลาระลอกใหม่ ล่าสุดวันที่ 21 เม.ย. 64 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม รวม 310 ราย ซึ่งในจำนวนนั้น 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เป็นการร่วมกัน ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อยากให้ชุมชนสบายใจ ข้อดี โรงพยาบาลสนาม คือ 1. การให้อยู่รวมกันเป็นการบริหารจัดการได้ง่าย 2. มีการควบคุมการไหลเวียนระบบอากาศ ระบบน้ำเสียมีการเติมคลอรีนในปริมาณสูง 3. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ต่างๆ ก็จะจัดการตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ขอให้ชุมชนวางใจได้ เพราะโรงพยาบาลสนามที่นี่ เป็นส่วนขยายของโรงพยาบาล ม.อ. ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา     ส่วนที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับดูแลคนไข้อาการหนัก เช่น ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ทีมงานของโรงพยาบาลได้ประชุมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อทำงานประสานเป็นเนื้อเดียวเพื่อผู้ป่วย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เตรียมแผนและงบประมาณสำหรับการกำจัดฆ่าเชื้อระบบแอร์ทั้งหมดของศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ต่อไป