ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนนักศึกษา ม.อ. ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ด้าน Cybersecurity ฟรี!
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ร่วมกับ บริษัท Fortinet Thailand (บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์) ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.อ. ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ด้าน Cybersecurity ฟรี ! หัวข้อ “รู้ตระหนัก และปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” เรียนรู้และร่วมสนุกกับการตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลมากมาย วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Webinar 

บรรยายโดย
- ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ (วิทยากรหลัก) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบ บริษัท Fortinet Thailand
- คุณทิพาพร พัฒนศิริ (วิทยากรร่วม) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 

    สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.psu.ac.th หรือ สแกน QR Code
(ผู้ที่สมัครลงทะเบียนแล้ว สามารถรับ Link สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาได้เลย ที่อีเมลของท่าน)

    สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. โทรศัพท์ 0 7428 2129 อีเมล ponpitak.s@psu.ac.th