ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟ 55 ปี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟ 55 ปี ม.อ. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟ 55 ปี ม.อ. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟเซาท์เทอร์นฮิลล์กอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565การจัดการแข่งขันดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภททีม นับเป็นเกียรติ และสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน