ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้สถานที่บริเวณศูนย์อาหาร จำนวน 60 เตียง และหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จะขยายไปใช้พื้นที่ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน 140 เตียง และห้องคอนเวนชั่นรองรับได้อีก 300 เตียง รวมพื้นที่ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 500 เตียง     ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ได้เตรียมพื้นที่โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้น จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยช่วงแรกเปิดใช้พื้นที่บริเวณศูนย์อาหาร รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ก็จะใช้พื้นที่ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งรองรับได้ 140 เตียง และได้เตรียมพื้นที่ห้องคอนเวนชั่นไว้ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มได้อีก 300 เตียง    ภาพรวมโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ประชุมนาชาติฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 500 เตียง และหากจำนวนผู้ป่วยยังคงมีเพิ่มขึ้น ยังได้เตรียมแผนใช้พื้นที่ บริเวณอาคารยิมเนเซียมไว้รองรับต่อไป    ด้านบุคลากร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมบุคลากรไว้ดูแลอย่างเต็มที่

    ขอให้ชุมชนโดยรอบมั่นใจว่าเรามีระบบการจัดการอย่างมีมาตรฐาน ดูแลระบบการไหลเวียนอากาศ และระบบการจัดการของน้ำเสียที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาล จะไม่มีผลกระทบกับชุมชนรอบข้าง     การจัดทำโรงพยาบาลสนาม ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน กล้องวงจรปิด 32 ชุด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบเตียงกระดาษมาแล้ว 130 เตียง และจัดส่งมาเพิ่มอีก 300 เตียง รวม 430 เตียง  บริษัทพาเนลพลัส จำกัด มอบเตียงไม้ 20 ชุด เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหมอน และ ผ้าปูที่นอน จำนวน 200 ชุด บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบโทรศัพท์พร้อม ซิม 30 ชุด สำหรับผู้ปฎิบัติงาน