ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ส่วนขยาย รพ.ม.อ. พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 มั่นใจปลอดภัยตามมาตรฐาน เตรียมเปิดเพิ่มที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
    ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มั่นใจในระบบการจัดการความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และเตรียมเปิด รพ.สนาม เพิ่มที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดสงขลาที่มีจำนวนมากขึ้นต่อเนื่อง    รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งเคยเปิดรับผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน เป็นต้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 80-100 เตียง    สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อวันประมาณ 20 กว่าราย โดยส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย และสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียมพื้นที่ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้เป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา โดยจะสามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณ 200 เตียง (ขยายได้ 500-700 เตียง) ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้ได้ภายใน วันที่ 23 เมษายน 2564 นี้ หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น