ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าประจำโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้เข้าสักการะ สมเด็จพระบรมราชชนก ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ฯ  พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้กำลังใจ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าประจำโรงพยาบาลสนาม ในวันที่ 18 เมษายน 2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับจังหวัดสงขลา เปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาระลอกใหม่ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น จนทำให้จังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 18 จังหวัดพื้นที่สีแดง จากข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 202 ราย     โรงพยาบาลสนาม ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ แห่งนี้ เป็น 1 ในโรงพยาบาลสนามเกือบ 10 แห่ง ของจังหวัดสงขลาที่พร้อมเปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาจจะมีมากขึ้น จากการดำเนินการโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ในรอบแรก ทำให้มีความพร้อมที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์