ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมโครงการระดับนานาชาติ ASTRA พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ผ่านการใช้ประโยชน์จากการวิจัย โดยการสนับสนุนทุนจาก Erasmus+
    คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการ ASTRA (Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia) หรือ ความก้าวหน้าในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ และการระดมทุนในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชีย โดยการสนับสนุนทุนจากโครงการ Erasmus+ ภายใต้ภารกิจการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานในระดับอุดมศึกษา โดยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2564 โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง มกราคม 2567     จุดประสงค์โดยรวมของโครงการ ASTRA คือการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศลาวและประเทศไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการใช้ประโยชน์จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสังคมศาสตร์ ร่วมกับพันธมิตร 8 หน่วยงานจาก 5 ประเทศในสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเดกลิ สตูดี พิเรนเซ (อิตาลี) มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์ (กรีซ) Symplexis (กรีซ) และ บีเค คอนซัลท์ (เยอรมนี)    โดยเป้าหมายคือการฝึกอบรมเรื่องการเข้าถึงเงินทุน สำหรับบุคลากรด้านวิชาการจากลาวและไทยจำนวน 60 คน และนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน เข้าถึงโดยตรงผ่านกิจกรรมการเผยแพร่และการแสวงหาประโยชน์ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ 4 แห่ง ซึ่งอยู่ในประเทศลาว 2 แห่งและประเทศไทย 2 แห่ง     ความก้าวหน้าของโครงการ ที่สถาบันสมาชิกได้มีการร่วมกันทำวิจัยในด้านการระบุความต้องการเฉพาะของสภาพแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาของประเทศลาวและประเทศไทย ในด้านธรรมาภิบาลและการจัดหาทุน โดยส่วนหนึ่งของการวิจัย ได้มีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิชาการและธุรการในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทุกแห่ง รวมถึงผู้มีเกี่ยวข้องในประเทศลาวและประเทศไทยซึ่งจากผลของการวิจัยดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอเธนส์ จะได้นำไปพัฒนากลยุทธ์ระดับภูมิภาคในเรื่องของความสามารถในการระดมทุน การวิจัย คุณภาพการมีส่วนร่วมของสาธารณชน โดยปรับให้เข้ากับความต้องการของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://astra-project.eu/th/home-th/ หรือ FB : astra.eu.project