ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. สานต่อความร่วมมือทางวิชาการับนักศึกษาอินโดฯ เข้าศึกษา ภายใต้โครงการ IISMA เป็นปีที่ 2
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology สาธารณรัฐอินโดนีเซียในการเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือรับนักศึกษาอินโดนีเซียมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ International Student Mobility Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน