ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดแล้ว! World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19” พร้อมผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล เปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2565 (World HAPEX 2022) ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอับดุลรอหมาน กาเหย็ม ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ. ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล หรือ World HAPEX ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาลในยุค COVID-19ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19” โดย      ดร.ซอฟวาน มูฮัมหมัด ริฎอ อาลี อุฎอยบาต และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและรับรองด้านชารีอะห์ สำนักวินิจฉัยข้อชี้ขาดด้านศาสนา ประเทศจอร์แดน การเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ การประชุมองค์กรความร่วมมือด้านฮาลาลระดับนานาชาติ ในส่วนภาคภาษาอังกฤษเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด - 19 ในประเทศอาเซียน” (Online) ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพประเทศบูรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย และภาคภาษาอาหรับ การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กิจการฮาลาลไทยและจอร์แดน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทางคุณวุฒิประเทศจอร์แดน และบาห์เรน ในส่วนเสวนาภาษาไทย ได้แก่ หัวข้อ “มาตรฐานตอยยิบันสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ฮาลาลชั้นพรีเมี่ยม และแนวทางการปรับตัวการท่องเที่ยวฮาลาลเชิงสุขภาพหลังวิกฤตโควิด-19” การเปิดตัวหลักสูตรโลจิสติกส์ฮาลาล และกิจกรรม Halal Business Matching    นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล และมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 200 ร้านค้า หลายหมวดหมู่สินค้า เช่น อาหารปรุงสด อาหารเครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง ธุรกิจบริการ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้ การแข่งขันอนาชีด การแข่งขันชาชัก และการแข่งขันอาหารฮาลาล เป็นต้น