ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เภสัช ม.อ. ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนา "ฟ้าทะลายโจรดรายไซรัปรสโกโก้" แก้ไข้ แก้หวัด สำหรับเด็ก
    “ฟ้าทะลายโจร” เป็นสมุนไพรที่รัฐบาลจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และแนะนำให้ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยมีสรรพคุณใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ เนื่องจากมีงานวิจัย พบว่า ฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญ ชื่อว่า “แอนโดรกราโฟไลด์” (andrographolide) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มี “รสขม” และรูปแบบยาที่มีจำหน่ายคือยาเม็ด หรือ แคปซูล ซึ่งเด็กจะปฏิเสธในการรับประทานยาฟ้าทะลายโจร ดังนั้นมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำงานวิจัย และพัฒนาสูตรตำรับยาสำหรับเด็กจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร โดยทำเป็น "ฟ้าทะลายโจรดรายไซรัป" มีลักษณะเป็นผงละลายน้ำ รสโกโก้ เพื่อให้เด็กรับประทานเพื่อบรรเทาอาการไข้ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถลดความขมได้มากกว่า 80% โดยผงยา 1 ซอง หนักประมาณ 10 กรัม มีปริมาณสารสำคัญแอนโดกราโฟไลด์ 10 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 ซอง โดยละลายกับน้ำอุ่นพอประมาณ ทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า เที่ยง และเย็น ซึ่งปริมาณยาทั้งหมดที่ได้รับจะมีปริมาณสารสำคัญแอนโดกราโฟไลด์ในปริมาณที่กำหนดให้เด็กรับประทานวันละไม่เกิน 30 มิลลิกรัมผศ.ดร.ภก.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นไม้พื้นเมือง ที่มีกระจายทุกภาคส่วนของประเทศไทย และมีการใช้กันมานานตั้งแต่โบราณ ซึ่งถ้าเราสามารถลดความขมของฟ้าทะลายโจรได้ เด็กยอมรับประทาน ถือว่างานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้สมุนไพรไทย และสำหรับคนที่ไม่ต้องการทานยาแผนปัจจุบัน และคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศด้าน รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีรสขมมาก นักวิจัยจึงได้พัฒนาผงละลายน้ำมาหลายสูตร จนมาจบที่รสโกโก้ ซึ่งเด็กทุกคนอาจจะไม่ชอบโกโก้ทั้งหมด แต่มองว่าจะเป็นบางส่วนที่เด็กๆ ยังรับความขมได้ เมื่อไปผสมกับผงโกโก้ พร้อมกับสารแต่งรสหวาน โดยใช้เทคนิคทางเภสัชศาสตร์เพื่อการกลบรส จึงสามารถทำให้รสชาติของตำรับฟ้าทะลายโจรในงานวิจัยลคความขมลงไปอย่างมาก


“ขณะนี้งานวิจัยตำรับยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรดรายไซรัป ยังอยู่ระหว่างกระบวนการวิจัยในเรื่องของประสิทธิภาพ และการขึ้นทะเบียนเป็นยาตำรับพัฒนาจากสมุนไพร เป็นไปตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางการผลิตในอนาคต โดยผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาน่าจะเป็นสมุนไพรแก้ไข้เด็กตัวแรกที่ออกมาในรูปแบบนี้ ซึ่งทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ” ผศ.ดร.ภก.จินดาพร กล่าว