ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. พร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ กลับสู่รูปแบบการเรียนปกติ จัด “ร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ” 20-22 มิ.ย. 65
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับนักศึกษาสู่รูปแบบการเรียนรูปแบบปกติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ” ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565
    

    ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ จัดระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 เริ่มด้วยนักศึกษาใหม่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และปฎิญาณตน  

    ชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย “Proud to be PSU Students” จัดกิจกรรม “Ready for Life in University” เปิดบูธแนะนำหน่วยงานและและเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์และนันทนาการ “Freshmen Night Party” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    และกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ” โดยระหว่าง 1-20 มิถุนายน 2565 เปิดให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ตามพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยทำความสะอาดชายหาด และพื้นที่สาธารณะต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยจัดรถรับ-ส่ง ภายใต้การดูแลโดยทีมงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

    ด้านหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ส่วนรุ่นพี่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เริ่มทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งจัดบริการด้านอาหาร ที่ศูนย์อาหาร ตลอดจนจัดบริการ วัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3, 4 และ 5) ณ ชั้น 2 อาคารรัตนชีวรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อความพร้อมในการเรียน มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยทำการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เมื่อเดือนเมษายน 2565 มีนักศึกษากรอกแบบสอบถามกว่า 2,000 คน พบว่าครอบครัวได้รับผลกระทบระดับมากร้อยละ 53 ได้รับผลกระทบระดับปานกลางร้อยละ 30 ได้รับผลกระทบน้อย ร้อยละ 18 เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีงานทำ หรือ รายได้ลดลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดมาตรการช่วยเหลือตามความต้องการนักศึกษา ภายหลังการสำรวจ ประกอบด้วย อันดับ 1 มาตรการลดค่าเทอม อันดับ 2 จัดสรรทุนการศึกษา อันดับ 3 ลดค่าหอพัก อันดับ 4 จัดโครงการให้ทำงานแลกเปลี่ยน เพื่อให้นักศึกษามีรายได้จากการทำงาน อันดับ 5 ช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ผ่านคณะด้วยการให้ยืมแท็ปเลตหรือโน๊ตบุ๊ค เพื่อมิให้นักศึกษาต้องออกจากระบบการศึกษา หรือหยุดเรียนกลางคัน