"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Enhancing Continuity of Care Through the Science and Art in Nursing and Midwifery"
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ International Conference: "Enhancing Continuity of Care Through the Science and Art in Nursing and Midwifery" ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nur.psu.ac.th/interconf2022/ 
E-mail:  interconf2022@psu.ac.th 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.nur.psu.ac.th/interconf2022/registration.aspx