ข่าวชาวสงขลานครินทร์

THE ประกาศผล “ม.อ. 1 เดียวของไทยใน 8 สถาบันอุดมศึกษา ที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุดของเอเชีย ปี 2022”
    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ ประกาศผลรางวัล “THE Award Asia 2022” โดยด้าน International Strategy of the Year ของเอเซีย ปี 2022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 8 (SHORTLISTED) สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุด ซึ่งประกอบด้วย

1. Prince of Songkla University Hiroshima University 
2. University of International Business and Economics (UIBE)
3. School of International Development and Cooperation (SIDC) 
4. Izmir Institute of Technology
5. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
6. Shanghai University 
7. Singapore Management University (SMU) 
8. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)THE ได้จัดหมวดหมู่ประเภทรางวัลไว้ 10 ด้าน ได้แก่

1. Leadership and Management Team of the Year
2. Excellence and Innovation in the Arts
3. International Strategy of the Year
4. Outstanding Support for Students
5. Student Recruitment Campaign of the Year
6. Teaching and Learning Strategy of the Year
7. Technological or Digital Innovation of the Year
8. Workplace of the Year
9. THE DataPoints Research Improvement Award
10. THE DataPoints Impact Awardรายละเอียดเพิ่มเติม https://theawardsasia.com/2022/en/page/shortlist 

ติดตามผลการประกาศรางวัล “THE Award Asia 2022” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 “THE Award Asia 2022” ได้ที่
 https://youtu.be/pC_W_3f_734