ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร) จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

อ่านประกาศ https://diis.psu.ac.th/pdf/DiiS-HR_Software_65.pdf
สมัครงานออนไลน์ https://kyl.psu.th/6NSjtZwz7
(ระบบสมัครงานออนไลน์ เหมาะสำหรับเปิดกับเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ Notebook)

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7428-2107 (ในวันและเวลาราชการ)

ติดตามข่าวรับสมัครงานได้ที่ https://diis.psu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/PSUDIIS