ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Conference on Sustainable Environment and Energy 2022”
    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Conference on Sustainable Environment and Energy 2022” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดเวลารับบทคัดย่อถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/psu.ac.th/icosee2022 และ QR CODE