ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ลงนาม บริษัทกรีนโนเวท ปลูก ผลิต ทดสอบ กัญชา กัญชง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับบริษัทกรีนโนเวท จำกัด เพื่อร่วมมือวิจัยศึกษาการปลูก ผลิต ทดสอบ กัญชา กัญชง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนโนเวท จำกัด ร่วมลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และนายกฤษณพงศ์ ลักษณะโภคิน ผู้บริหาร บริษัทกรีนโนเวท จำกัด เป็นพยาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และนักวิจัย ร่วมเป็นเกียรติ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะร่วมมือดำเนินการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง การเพาะปลูก กระบวนการผลิต การสกัด การวิเคราะห์สารสำคัญ การแปรรูป และการทดสอบ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกร


    นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีโนเวท จำกัด กล่าวว่า จะร่วมมือกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการศึกษาสายพันธุ์ และร่วมมือกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัย และทดสอบ กัญชา กัญชง มาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ด้วยความสามารถของทีมงานนักวิจัยอย่างครบถ้วน


    ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกรีโนเวท มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2567