ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงชลา ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดนิทรรศการ กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา เสริมความเข้าใจ สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้ บริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกัญชา ได้แก่ การขออนุญาต การปลูก การใช้กัญชาทางการแพทย์ และนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกัญชา เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการใช้กัญชาอย่างถูกต้องโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชา การขอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้กัญชา กัญชงเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะนำการปลูกกัญชา ให้ได้คุณภาพและปลอดภัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี นวลศรี สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้คำแนะนำ    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอการวิจัยและพัฒนาสารสกัด/ผลิตภัณฑ์กัญชา การควบคุมคุณภาพ พืช สารสกัด และผลิตภัณฑ์จากกัญชา คณะเภสัชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. นิมิตร วรกุล ร่วมกับนักวิจัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชิตชไม โอวาทฬารพร และ ภก.วิวิศน์ สุทธิธรรมสถิต    คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้คำแนะนำ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล และ พท.กชกร มุสิกพงษ์กชกร มุสิกพงษ์ พร้อมเปิดให้เล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล    รวมทั้ง ร้านปรุงประกอบอาหารตัวอย่างที่มีการใส่ใบกัญชาเพื่อให้ผู้ร่วมงานชิม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ส้มตำ ต้มเล้ง น้ำใบกัญชา โดยนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรม