ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาจิตอาสา ม.อ.ภูเก็ต ร่วมนำร่องจังหวัดต้นแบบฉีดวัคซีนโควิด-19
    รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเป็นอาสาสมัครอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564


    ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้รับอนุมัติวัคซีนจากรัฐบาลจำนวน 930,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 400,000 กว่าคน เพื่อเตรียมพร้อมนำร่องเป็นจังหวัดต้นแบบในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยจะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยไม่ต้องมีการกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564