"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมอบรม "การผลิตผลไม้ลอยแก้ว : สละแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคไอคิวเอฟ"
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "การผลิตผลไม้ลอยแก้ว : สละแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคไอคิวเอฟ" ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00–16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบการที่สนใจประกอบธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
- เกษตรกรที่ปลูกสละและต้องการแปรรูปสละเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของท่าน

โดยผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขอคำปรึกษาด้านนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท ชำระค่าบริการได้ที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 565-506257-0 ชื่อบัญชี เงินบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : Itp.psuscipark@gmail.com

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/7TosVJgsrmgd9bZV7 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 เมษายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7485-9500 Email : Itp.psuscipark@gmail.com