ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะผู้แทนกระทรวงกิจการอิสลามฯ แห่งซาอุดิอาระเบียเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี
    ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลนำคณะผู้แทนจากกระทรวงกิจการอิสลาม การเผยแผ่ และการให้คำปรึกษาศาสนา ประเทศซาอุดิอาระเบีย เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ หลังฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุดิอาระเบียกับประเทศไทย 


    
    ผู้แทนจากกระทรวงกิจการอิสลาม การเผยแผ่ และการให้คำปรึกษาศาสนา ประเทศซาอุดิอาระเบีย แสดงความขอบคุณต่อท่านอธิการบดีที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านฮาลาล โดยทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมด้านฮาลาลระหว่างกัน ซึ่งในอนาคตจะมีความร่วมมือด้านการสัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดประชุมวิชาการให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในด้านต่างๆทั้งด้านวิจัย  ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และด้านสาธารณสุข อีกด้วย