ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022 : Better Southern Life”
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022 : Better Southern Life” เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน     ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2022 ภายใต้แนวคิด “Better Southern Life” เป็นการรวมกิจกรรมต่างๆ ให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น    นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2022 จะยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดีสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนว่า นวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้งประชาชนได้ตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็นความสามารถของคนไทย นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป    งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022 : Better Southern Life” จัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา โดยจัดขึ้น 2 รูปแบบ คือ Online และ Onsite กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปรับตัวด้านต่างๆ ในยุคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ “เมื่อโควิดผ่านไป ใจคุณยังไหวอยู่มั๊ย ?” “ถอดรหัสธุรกิจภาคใต้ ฝ่าวิกฤตโควิดสู่ความสำเร็จ” และ “Blockchain x Cryptocurrency ใช้อย่างไรให้ธุรกิจ Work” กิจกรรมแสดงบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และพิธีลงนามอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรม