ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. รับมอบเงินสนับสนุนพันธกิจสื่อสารองค์กร คณะทันตะฯ และ Bus Stop จาก ทาซากิ
    คุณสมยศ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบ Bus Stop และเงินสด 500,000 บาท เพื่อพันธกิจสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ และ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64