ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิชาการ ม.อ. ระบุ วัตถุคล้ายหินมีรูพรุน ที่อ่าวไทย เป็นหินจาก ภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก
    วัตถุคล้ายหิน สีเทา มีรูพรุน บริเวณอ่าวไทย นักวิชาการ สงขลานครินทร์ ระบุเป็นหินจากภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก ชี้ไม่ใช่หินปนเปื้อนน้ำมัน    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์ อาจารย์ด้านธรณีวิทยา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการที่แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณหาดมหาราช ตำบลจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา หาดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส หาดแพรกเมือง อ.หัวไหร จ.นครศรีธรรมราช พบวัตถุคล้ายหิน สีเทา มีขนาดเล็ก เบา และมีรูพรุน บริเวณชายหาดเป็นแนวยาวนั้น ไม่ใช่หินปนเปื้อนคราบน้ำมันจากทะเลที่ จ.ระยอง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ประโยชน์ ใช้ตกแต่งอ่างเลี้ยงปลา ใช้เพื่อกรองน้ำ วัตถุดังกล่าว คือหินภูเขาไฟ ที่เรียกว่า พัมมิส (Pumice) คาดว่า เป็นหินจาก ภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กระแสน้ำพัดมา หินพัมมิส (Pumice) เกิดขึ้นจากการเย็นตัวของหินหลอมเหลว หรือที่เราเรียกกันว่า “ลาวา” เย็นตัวลงใต้น้ำทำให้มีรูพรุนในเนื้อหิน ซึ่งมีความหนาแน่นต่ำกว่าหินทั่วไป จึงสามารถลอยน้ำและสามารถถูกกระแสน้ำพัดพาโดยง่าย