"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Biodiversity Conservation and Museum Management"
    พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเครือข่ายงานวิจัยและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ "Biodiversity Conservation and Museum Management" ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานพิพิธภัณฑ์ฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ Link : https://forms.gle/XhUqUmjxmnYXehw6A