ข่าวชาวสงขลานครินทร์

หาดทิพย์ มอบทุนการศึกษาราฟาเอล กุยดิ แก่นักศึกษา ม.อ.
    ผู้บริหารบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพุทธพร ราชปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคล) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 ทุน โดยมอบทุนการศึกษาเป็นรายปี จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี รวมเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา และทีมงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับทุน    โดยได้มอบทุนการศึกษาเป็นรายปีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 4 ปี ผู้ได้รับทุน ได้แก่
  1. นางสาวศิริรัตน์ เกบุตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  2. นางสาวธัญวรัตน์ มุสิกะไชย คณะการบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  3. นางสาวนภาภรณ์ แก้วนะ คณะพาณิชยการและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


    อนึ่ง ทุนการศึกษาราฟาเอล กุยดิ เป็นดำริของ พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดตั้งทุนการศึกษาในนาม “อนุสรณ์แด่คุณราฟาเอล กุยดิ” เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณราฟาเอล กุยดิ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อปี 2564