ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ร่วมกับ สถานทูตอเมริกาฯ เชิญพบนักวิชาการระดับโลกด้านการสร้างสันติภาพ Prof. John Paul Lederach
    สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program on Peace and Conflicts Issues in Thailand and Southeast Asia  

    พบกับ Professor John Paul Lederach จาก Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame นักปฏิบัติและนักวิชาการคนสำคัญระดับโลกด้านการสร้างสันติภาพ (Peacebuilding) และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 20.00 – 21.30 น. ผ่านทาง Zoom application และFacebook live (แปลภาษาอังกฤษ-ไทยตลอดการบรรยาย)  ผู้สนใจลงทะเบียนและรับ Zoom link ได้ที่ https://forms.gle/RcAZsjvwN2UKA5C36 โทร. 074 28 9450

    กิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการ IPS’s Special Lectures on Peace and Conflict Issues ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพ ผ่านการนำเสนอข้อมูล แนวคิดทฤษฎี ประสบการณ์ ตลอดจนความท้าทายในการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ จากกรณีศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต

    สามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการชาวต่างประเทศที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพในโครงการ IPS Special Lectures on Peace and Conflict Issues ของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทาง Facebook Page: สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ Facebook Page สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD - PSU Pattani)