ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
    สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรออนไลน์

จบได้ใน 2 ปี
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้
เรียนเสาร์-อาทิตย์
มีทุนสนับสนุนการวิจัย

    ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 เมษายน 2564 โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์แบบ online ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564