ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงาน และบริการเพื่อธุรกิจไมซ์ครบวงจร
    ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) พร้อมเปิดให้บริการ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันไวรัสโควิด – 19 เข้มข้น โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และปรับปรุงพื้นที่ หลังเสร็จสิ้นภารกิจโรงพยาบาลสนาม ตามมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมเปิดให้บริการจัดงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 โดยมีระบบเทคโนโลยีฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศที่ทันสมัย คุณภาพระดับโรงพยาบาลแห่งเดียวในภาคใต้ เชื่อมั่นได้ในความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับสากล ทั้งมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA+) มาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่จัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (มอก. 22300) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) และมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน (ISO 20121)