ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณวงเวียนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณวงเวียนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  เปลี่ยนแปลงแผนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.pdf