ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 KW พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 KW พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  เปลี่ยนแปลงแผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf