ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นผิวหินอ่อนและระบบไฟฟ้าบริเวณพระบรมราชนก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นผิวหินอ่อนและระบบไฟฟ้าบริเวณพระบรมราชนก โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงพื้นผิวหินอ่อนและระบบไฟฟ้าบริเวณพระบรมราชนก.doc.pdf