ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงระบบคูระบายน้ำ รอบๆ อาคารศูนย์กีฬา ระยะที่ 1
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงระบบคูระบายน้ำ รอบๆ อาคารศูนย์กีฬา ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะปรับปรุงระบบคูระบายน้ำ.pdf