ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ปรับเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างคณะแพทยศาสตร์มายังสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ ม.อ.
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการปรับเครือข่ายในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มายังสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 22.00-24.00 น. โดยประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอังกาบ การกรณ์ โทร. 0-7428-2071 สายภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2071 อีเมล angkab.p@psu.ac.th