ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะแพทย์ ม.อ. มอบชุด PPE และตู้อะคริลิกที่ใช้ในการ swab แก่เรือนจำกลางสงขลา
    ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด พร้อมด้วยตู้อะคริลิกที่ใช้ในการ swab ให้แก่เรือนจำกลางสงขลา เพื่อใช้ในการดูแลผู้ต้องขังในสถานการณ์โควิด ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64

    โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้แนวคิด "คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ (Unity for Mandkind)"


    ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน สู้ภัยโควิด-19 ในภาคใต้  อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งหน่วยงานในจังหวัดสงขลาที่ได้รับมอบแล้ว คือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ และโรงพยาบาลกองบิน 56 

    นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบแล้ว คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ และครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดโครงการส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน สู้ภัยโควิด-19