ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องเรียนทางไกลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือการเรียนการสอน ในรูปแบบ STEM และ Virtual Mobility
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องเรียนทางไกลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือการเรียนการสอน ในรูปแบบ STEM และ Virtual Mobility ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้


  ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf