ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ร่วมส่งความสุข เทศกาลปีใหม่ ด้วยบัตรอวยพรปีใหม่ 2565

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดจำหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่ 2565  เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยในปีนี้ได้จัดทำบัตรอวยพร  4  รูปแบบ เป็นภาพ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”  และรูปแบบใน  Theme :  สงขลานครินทร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs@PSU)   ซึ่งเป็นผลงานคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    มีให้เลือก  4  แบบ ดังนี้

แบบที่  1   “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” 
แบบที่ 2  กังหันลมต้นไม้ “Affordable and Clean Energy” 
ผลงาน ผศ. ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม