ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบชั่วคราว ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://diis.psu.ac.th และ https://www.facebook.com/PSUDIIS