ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi โปรดทราบ !!!
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเปลี่ยนใบรับรองดิจิทัลสำหรับเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวจริง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 19.00-20.00 น. ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi ต้องทำการ Forget Network (ยกเลิกการเชื่อมต่อ Network เดิม) และกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ PSU Passport ใหม่ เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า (Setting) ใช้งานใหม่อีกครั้ง

ดูวิธีการตั้งค่า (Setting) PSU WiFi ได้ที่ https://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi

    หรือ นำอุปกรณ์มาตั้งค่า (Setting) PSU WiFi ได้ฟรี ที่จุดบริการ Help Desk ณอาคารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

ติดต่อแจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://diis.psu.ac.th/complains