ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตที่พักและมิเตอร์ระยะที่ 2
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตที่พักและมิเตอร์ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนระบบไฟฟ้าแรงต่ำ.pdf
  ประกวดราคาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ.pdf
  ราคากลาง แบบบก01 .pdf