ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานที่พักคอยผู้โดยสารบริเวณอาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานที่พักคอยผู้โดยสารบริเวณอาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะที่พักคอย.pdf