ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงท่อเมนประปารองรับกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงท่อเมนประปารองรับกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะท่อเมน .pdf